Vincentas Gurskis
1931 – 2004

Gimė 1931 m. spalio 31 d. Kelmėje.  1937 –  1942 m. mokėsi Kelmės pradžios mokykloje. 1942 m. įstojo į Kelmės gimnazijos II klasę.
Nuo 17-os metų  įsitraukė į pogrindinę veiklą. 1949 m. už politinę veiklą nuteistas kalėti 25 metams lageryje ir 6 metus kalintas Karagandos bei Balkašo lageriuose. LSSR Aukščiausiojo Teismo 1960 m. vasario 10 d. nutartimi teistumas panaikintas.
Grįžęs į Lietuvą, 1956 m. pradėjo dirbti Kelmės artelėje „Šviesi ateitis” priėmėju, paskui – skyriaus viršininku, rajono pramkombinate – cecho apskaitininku. 1957 m.  baigė darbo jaunimo vidurinę mokyklą ir įstojo  į Finansų-kredito technikumą. 1959 m. su pagyrimu baigęs technikumą, buvo priimtas dirbti į finansų sistemą. Iki 1965 m. ėjo Biudžeto vyresniojo inspektoriaus ir rajono darbo žmonių deputatų tarybos (DŽDT) Vykdomojo komiteto skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Nuo 1959 m. dirbo Telšių, Trakų, Skaudvilės, Varėnos rajonų finansų skyriuose, 1965–1967 m. – planavimo skyriaus viršininku statybinėje organizacijoje Joniškyje. 1965 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus universitetą – įgijo finansininko-ekonomisto kvalifikaciją. Nuo 1967 iki 1991 m. dėstė Vilniaus finansų-kredito technikume, 1994–1997 m. – Vilniaus universitete finansus ir kreditą.
Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Apskaitos ir finansų departamento direktoriumi, buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Revizijos komisijos pirmininku, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos (TS(LK)) Žirmūnų skyriaus iždininku. Jis buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) nariu, LLKS leidinio „Varpas” redaktoriumi.
Nuo 1997 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Visuomeninių organizacijų būryje.
Mirė 2004 m. spalio 21 d. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Pagal E.Burokas. Pūtėme prieš vėją. 5 dalis. Laisvės kovotojai. 2011, Vilnius