Dim. jaunesnysis leitenantas Algirdas Kvedaras
1926 – 2018

Gimė 1926 m. spalio 14 d. Šiaulių aps., Pašvitinio vls., Pelaniškių vnk. Nuo paauglystės buvo Šaulių sąjungos narys. 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo dalyvis, rusų okupantams išeinant iš Lietuvos, dalyvavo tiesioginiam pasipriešinime.
1951 m. ištremtas į Tomsko sritį. Tremtyje kirto mišką, dirbo plytinėje. 1956 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo spaustuvininku.
Atsikūrus Lietuvos šaulių sąjungai, įsijungė į jos veiklą Vilniuje.
1990 – 1991 m. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos, Telekomo, Spaudos rūmų gynyboje, KGB rūmų apsaugoje, statė barikadas. 1991 m. sausio 12 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė  Lietuvos Respublikai.
Tarnavo Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje. Į atsargą išėjo 2002 m.
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) steigėjas ir narys. Nuo 1997 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Visuomeninių organizacijų būryje.
Mirė 2018 m. kovo 23 d.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų medaliu „Už pavyzdingą kario savanorio tarnybą“.