Stasys Mockaitis
(1907 – 1941)

Stasys Mockaitis<br /> 1907 – 1941

Gimė 1907 m. Naudžių k., Kazlų Rūdos vls., Marijampolės aps. Baigė Kauno mokytojų seminariją. Lietuvos tautininkų sąjungos narys. 1934 m. buvo Ukmergės aps. Pabaisko skyriaus pirmininkas. 1938 m. įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą. (LŠS) ir iki 1939 m. priklausė Kėdainių rinktinės Žeimių šaulių būriui. 1939 m. spalio 28 d. Lietuvai atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą buvo Liudviniškių pradžios mokyklos vedėjas.
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą buvo Lentvario pradžios mokyklos vedėjas, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute.  1941 m. pradžioje suartėjo su antisovietiniu pogrindžiu, gegužės mėn. su mokytoju Antanu Skripkausku slėpė Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus karinio štabo radijo siųstuvą.
1941 m. gegužės 23 d. NKVD suimtas. Kalintas Vilniuje, nuo liepos 9 d. – Gorkio kalėjime Nr.1, lapkričio 28 d. Gorkyje Maskvos sr. karo tribunolo nuteistas mirti. 1941 m. gruodžio 17 d. sušaudytas Gorkyje.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997 m., po mirties).

pagal „1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje“ / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (335-338 p.)