Dim. leitenantas Balys Puodžiūnas
1913 –1943

Balys Puodžiūnas
1913 – 1943

Gimė 1913 m. vasario 5 d. Anykščiuose, Utenos aps. 1933 m. birželio 21 d. baigė Ukmergės gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos skyriuje. 1935 m. lapkričio 6 d. pašauktas ė Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 pėstininkų pulką. 1936 m. rugsėjo 19 d. įstojo į Karo mokyklą. 1937 m. rugsėjo 15 d. ją baigus suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paaleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1940 m. rugpjūtį perėjo studijuoti į Vilniaus universitetą.
Dalyvavo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) veikloje, Vilniaus štabo narys.
1941 m. birželio 16 d. NKGB suimtas, kalintas Vilniuje, Liepos 9 d. atvežtas į Gorkio kalėjimą Nr.1. 1941 m. lapkričio 28 d. Gorkyje Maskvos srities karo tribunolo nuteistas 7 metams lagerio. 1941 m. gruodžio 29 d. etapuotas į SSRS NKVD ypatingojo režimo lagerį Viatlagą, vėliau perkeltas į Solikamsko lagerį Molotovo (dabar Permės) srityje. Ten 1943 m. balandžio 12 d. mirė. Jo palaidojimo vieta nežinoma.
2006 m. gruodžio 6 d. Lietuvos krašto apsaugos ministro įsakymu B. Puodžiūnui po mirties suteiktas dimisijos leitenanto laipsnis.

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 6 tomas, 182 p.
1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (369-374 p.)