Jonas Rėza
1926 – 2004

Gimė 1926 m. birželio 23 d. Vyžuonų miestelyje Utenos apskr.
1944 m. Vietinės rinktinės karys savanoris, karo mokyklos kariūnas, Lietuvos laisvės armijos karys.
1945 m. sovietų suimtas, iš belaisvių stovyklos paleistas 1946 m. balandžio 19 d. Motina Ona su jauniausiuoju broliu Vytautu ir seserimi Valerija 1948 m. ištremti į Krasnojarsko kraštą, jaunesnis brolis Kostas Rėza – partizanas– 1949 m. taip pat ištremtas.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Miško brolių draugijos narys, Tėvynės sąjungos partijos narys.
1998 m. pripažintas ginkluoto pasipriešinimo dalyviu, išduotas kario savanorio pažymėjimas.

Nuo 2000 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriuje.

Mirė 2004 m. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.).