Kostas Rėza
1928 – 2015

Gimė 1928 m. balandžio 1 d. Utenos raj., Vyžuonų miestelyje. 1946 – 1948 m. Vytauto apygardos partizanas. Vyresnis brolis Jonas Rėza suimtas 1945 m., motina Ona  su jaunesniuoju broliu Vytautu ir seserimi Valerija ištremti 1948 m. Kostas 1949 m. kovo 28 d. iš Vilniaus ištremtas į Krasnojarsko kr., 1958 m. paleistas.

1963 m. baigė Maskvos Baumano vardo institutą, įgijo neakivaizdinį aukštąjį inžinerijos išsilavinimą, automatikos, telemechanikos ir ryšių specialybę.  1965 m. grįžo į Lietuvą. Ilgus metus dirbo Lietuvos  energetikos sistemoje, užėmė įvairias pareigas susijusias su energetika.
1990-1992 m. buvo valstybės kontrolės kontrolierius, 1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo visuomeninės komisijos energetiniais klausimais narys.

Pripažintas ginkluoto pasipriešinimo dalyviu, 1999 m. išduotas kario savanorio pažymėjimas.
Nuo 2000 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus   Visuomeninių organizacijų būryje, 2000 m. buvo išrinktas į skyriaus valdybą ir du metus vykdė valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas.

Mirė 2015 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje. Palaidotas Kairėnų kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.).