Antanas Skripkauskas
(1904 – 1941)

Antanas Skripkauskas<br /> 1904 – 1941

Gimė  1904 m. rugpjūčio 31 d. Ritinės dv., Pikelių (Židikų) vls., Mažeikių aps. Mokėsi Žemalės pradžios mokykloje. 1926 m. baigęs Šaulių mokytojų seminarijos du kursus mokytojavo Užvenčio vls. Minupių pradžios mokykloje, buvo Sereikių k. (Lygumų vls.), Telšių, Vandžiogalos, Ariogalos pradžios mokyklų vedėjas, bendradarbiavo spaudoje, buvo Šiaulių literatūrinio žurnalo „Taškas“, laikraščių „Žemaičių balsas“ ir „Mūsų balsas“ redaktorius, išleido keturis romanus, rašė eilėraščius. 1928 m. įstojo į Lietuvos tautininkų sąjungą, 1934 m. apkaltinus pritarus „voldemarininkų maištui“, iš jos pašalintas. 1939 m. spalio 28 d. Lietuvai atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą su žmona mokytoja ir vaikais persikėlė į Vilnių. Dirbo Pavilnio pradžios mokyklos Nr.2 vedėju. 1940 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių.
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą buvo Naujosios Vilnios pradžios mokyklos Nr.3 matematikos mokytojas.
1941 m. pradžioje suartėjo su antisovietiniu pogrindžiu, buvo pogrindžio laikraštėlio „Laisvoji Lietuva“ redakcijos narys ir bendradarbis ( straipsnius pasirašinėjo slapyvardžiu „Džiugas“), rūpinosi Lietuviš aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus karinio štabo radijo siųstuvo eksploatavimui ir saugojimui tinkamų vietų paieška, kartu su mokytoju Stasiu Mockaičiu jį slėpė.
1941 m. gegužės 29 d. NKVD suimtas. Kalintas Vilniuje, nuo liepos 9 d. – Gorkio kalėjime Nr.1, lapkričio 28 d. Gorkyje Maskvos sr. karo tribunolo nuteistas mirti. 1941 m. gruodžio 17 d. sušaudytas Gorkyje.

1999 m. kovo 17 d. pripažintas kariu savanoriu (po mirties).
Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997 m., po mirties).

Pagal „1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje“ / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (380-386 p.)