Trakimienė (Kondrotaitė) Ona Snieguolė (1925 2014)

Ona Trakimienė  (Kondrotaitė)– Snieguolė
1925 – 2014

Gimė 1927 m. birželio 29 d. Migūčionių kaime, Žaslių valsčiuje Trakų apskrityje.

1944-1947 m. Buvo Didžiosios Kovos apygardos štabo ryšininkė (sl. Snieguolė).
Nuteista 7 metams kalėti. Kalinta Intos lageriuose iki 1953 m.
Tremtyje susituokė su kaliniu, buvusiu Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininku Benediktu Trakimu-Geneliu.  Santuoka leido ilgiau nuteistą B. Trakimą išleisti iš zonos, tačiau grįžti į Lietuvą negalėjo.  Trakimų šeima gyveno Daugpilyje, Latvijoje, tik  1989 m. grįžo į Lietuvą.

Dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos  laisvės kovotojų sąjungos veikloje, priklausė TS-LKD partijai. Nuo 1996 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos nare Klaipėdos apskrities skyriuje.
Mirė 2014 m. gruodžio 31 d. Palaidota Migūčionių kaimo (Elektrėnų sav.) kapinėse.

Apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino medaliu (2004 m.), Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio II laipsnio partizanų žvaigžde.

pagal kcelektrenai.lt