Dim. vyresnysis leitenantas Pranciškus Vainutis
1920 – 1998

Gimė 1920 m. balandžio 17 d.  Mažeikių apskr., Tirkšlių vls., Kiminiškių k. 1939 m. baigė Mažeikių gimnaziją,
1939 m. liepos 15 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. spalio 12 d. baigė Karo mokyklą, dėl politinių motyvų karininko laipsnis nesuteiktas, bet paleistas į karininkų atsargą.
1940 m. įstojo į Žemės ūkio akademijos Miškininkystės fakultetą Dotnuvoje.  1944 m. baigė Vilniaus universiteto miškininkystės fakultetą Vilniuje.
1941 m., prasidėjus karui, kartu su Žemės ūkio akademijos studentais organizavo sukilėlių štabą ir buvo paskirtas vadovauti I kurso studentų sukilėlių būriui. Saugojo nuo besitraukiančių okupantų Dotnuvos Žemė ūkio akademijos pastatus, palaikė tvarką miestelyje ir apylinkėje, internavo besitraukiančius kolaborantus.
Antros sovietų okupacijos metais dirbo miškininku Zarasų, Kretingos apskritys, nuo 1952 m. – Miškų ūkio ministerijoje inžinieriumi, skyriaus viršininku. 1958 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1963 m. paaiškėjus, kad giminės dalyvavo reziztencinėje veikloje, atleistas. Dirbo inžinieriumi Durpynų statybos valdyboje, kurioje laikinai įdarbindavo grįžtančius politinius  kalinius. Čia pastarieji gaudavo darbo pažymas ir galėdavo prisiregistruoti Lietuvoje. Vėliau dirbo Mokslų akademijos Chemijos ir chemijos technologijos institute, „Termoizoliacijos“ institute.
Prasidėjus Lietuvos atgimimui aktyviai dalyvavo išsilaisvinimo veikloje. 1991 m. vasarį įstojo ir iki 1996 m. lapkričio 27 d.  tarnavo Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinėje, 1992 m. liepos 31 d. suteiktas dim. vyr. leitenanto laipsnis.
Aktyviai dalyvavo Lietuvos 1941 m. birželio mėn. Sukilėlių sąjungos, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) „Kovok su nusikalstamumu“  veikloje, rašė straipsnius laikraščiui „Varpas“, buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys.
Nuo 1994 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriuje.
Mirė 1998 m. lapkričio 13 d., palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000 m.).

Pagal E.Burokas. Pūtėme prieš vėją. 5 dalis. Laisvės kovotojai. 2011, Vilnius, „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas. 2008, Vilnius. 139 p.