Antanas Vitkauskas
1920 – 2002

Gimė 1920 m. rugsėjo 12 d. Vabalių k. Alovės vls. Alytaus aps.
Įgijo vidurinį išsilavinimą.

1945 m. birželio 10 d. Nemunaičio vienuolyno koplyčioje davė Lietuvos partizano priesaiką.

Atstačius Lietuvoje nepriklausomybę buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys.
1991 m. sausio mėn. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos gynyboje. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.

1993 m. spalio mėn. įstojo į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą. Nuo 1995 m. buvo Vilniaus apskrities skyriaus narys Šaulių būryje.

Mirė 2002 m. Palaidotas Vilniaus Sudervės kapinėse.