Kapitonas Jurgis Dragūnevičius
1902 – 1985

kpt. Jurgis Dragunevičius

Gimė 1902 m. kovo 31 d. Sinica Rozanajoje, Liublino gub., Lenkijoje.
1919 m. gegužės 24 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės Panevėžio batalioną. Paskirtas į mokomąją kuopą, rugpjūtį išsiųstas į Karo mokyklą. 1920 m. spalio 17 ją baigus, suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 11 pėst. pulką jaun. karininku. 1924 m. gegužės 22 d. pakeltas į vyr. leitenantus, 1925 m. vasario 20 d. paskirtas vyr. karininku. 1925 m. rugpjūčio 31 d. – 1926 m. rugpjūčio 19 d. mokėsi Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrajame skyriuje. 1929 m. kovo 13 d. paskirtas II karo apygardos štabo (vėliau II pėst. divizijos štabas) žinių karininku, nuo balandžio 3 d. – štabo operacijų skyriaus karininku. 1929 m. lapkričio 23 d. pakeltas į kapitonus. Ėjo štabo adjutanto, skyriaus viršininko pareigas. 1937 m. spalio 5 – 13 d. buvo dingęs be žinios, sulaikytas Kaune ir pasodintas į daboklę, lapkričio 10 d. paleistas į atsargą. 1941 – 1944 m. dirbo Vilniaus vaisvandenių fabriko direktoriumi. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją. Čia su kitais atkūrė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą, buvo jos centro valdybos narys. 1949 m. emigravo į JAV. Dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje.
Mirė 1985 m. rugpjūčio 9 d. Hartforde.
Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929 m.).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 3 tomas, 74 p.