Leitenantas, dr. Kristupas Gudaitis
1898 – 1972

dr. ltn. Kristupas GudaitisGimė 1898 m. kovo 19 d. Žemaičių Naumiestyje. 1912–1914 m. mokėsi Evangelikų misijos seminarijoje Sankt Peterburge. 1917 1919 m. mokytojavo Naumiestyje ir Švėkšnoje. Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. gruodžio 16 d. baigė Karo mokyklą, suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 7 pėst. pulką jaun. karininku. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose su lenkais, ties Širvintomis buvo sunkiai sužeistas. 1921 m. balandžio 29 d. perkeltas į Generalinio štabo žvalgybos skyrių. 1922 m. spalio 9 d. paleistas iš kariuomenės mokytis aukštojoje mokykloje. 1922 eksternu įgijęs brandos atestatą pradėjo studijuoti Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1923 m. perėjo į Medicinos fakultetą, kurį 1928 m. baigė. 1928 1930 m. Vytauto Didžiojo universiteto Patalogijos katedros, 1930 1934 Chirurgijos klinikos asistentas. 1934–1938 m. dirbo Klaipėdos miesto ligoninėje. 1937 m. tobulinosi Berlyne. 1939–1940 m. dirbo Kauno kalėjimo ligoninės vyr. gydytoju.
Nuo 1923 m. dešimt metų buvo Lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos „Pagalba“ pirmininkas, aktyviai dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios veikloje: nuo 1925 m. buvo lietuvių sinodo narys. Nuo 1938 m. Lietuvos evangelikų konsistorijos prezidentas. 1941 m. pasitraukė į Vokietiją, dirbo įvairiose ligoninėse, 1946–1949 m. pabėgėlių stovyklose ir sanatorijose. 1948 m. Hamburgo universitete įgijo medicinos daktaro laipsnį. 1948–1949 m. dėstė Pabaltijo universitete Hamburge-Pineberge, profesorius. 1949 m. atvyko į JAV. Čikagoje vertėsi privačia praktika.
Mirė 1972 m. rugpjūčio 26 d. Varene, Ilinojaus valstijoje.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1921 m.), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu (1938 m.) Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1930 m.) Latvijos Trjų žvaigždžių 3 laipsnio ordinu (1938 m.).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 3 tomas, 238 p.