Dail. Juozas Kaminskas
1898 – 1957

Gimė 1898 m. sausio 21 d. Panevėžyje. 1908 – 1914 m. mokėsi Panevėžio rusų realinėje gimnazijoje, kur baigęs 5 kl. evakuotas į Rusiją. 1918 m. grįžo į Lietuvą.
1919 m. kovą įstojo savanoriu į Panevėžio apskrities apsaugos batalioną, dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais Krekenavos – Dauguvos ruože. 1920 m. vėl stojo į Lietuvos kariuomenę.
1922 m. baigė Panevėžio lietuvių gimnaziją. 1922–1923 m. lankė J. Zikaro dailės studiją Panevėžyje. 1924 m. laimėjo 50 centų monetos, vėliau pašto ženklų, Žemės banko čekių, žurnalų viršelių konkursus. 1924–1925 m. studijavo Romos karališkojoje aukštojoje architektūros mokykloje, 1925–1926 m. Anžero dailiųjų amatų mokykloje.
1926 m. dirbo piešimo mokytoju Lazdijų Žiburio gimnazijoje, 1927 – 1932 m. 1942 – 1944 m. –  Panevėžio gimnazijoje, 1932 1942 dirbo žmonos Teodoros vadovaujamoje Panevėžio „Juostos“ rankdarbių įmonėje.
1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–1949 m. mokytojavo Hanau stovyklos lietuvių gimnazijoje, vadovavo dailės studijai. 1956 m. išvyko į JAV.
Mirė 1957 m. kovo 10 d. Čikagoje.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928 m.).

Kūryba realistinė, su „art deco“ bruožais, vyrauja peizažai ir etnografinės tematikos kompozicijos (Upelis 1933 m., „Audra“ 1939 m., „Hanau kareivinės“ 1946 m., „Tautodailė“ 1948 m., „Kaimo kapeliai“ 1952 m.). Parodose dalyvavo nuo 1926 m. Individualios parodos: Hanau (1945 m., 1946 m.), Šveinfurtas (1948 m.), Hiutenfeldas (1954 m.). 1958 m. Čikagoje surengta J. Kaminsko (pomirtinė) ir J. Šlapelio paroda.
J.Kaminskas aktyviai reiškėsi ir visuomeninėje veikloje. Nuo 1926 m. Lietuvių meno kūrėjų draugijos narys, Lietuvos verslininkų sąjungos Panevėžio skyriaus sekretorius ir pirmininkas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Panevėžio skyriaus sekretorius. Meno klausimais rašinėjo Atetyje, Židinyje, Ryte ir kt.
1929 m. sukūrė LKKSS vėliavos projektą, 1949 m. atkūrė LKKSS vėliavą.

pagal Lietuvių enciklopedija. X tomas, 388 psl.