Leitenantas Kazys Matulevičius
1900 – 1943

ltn. Kazys Matulevičius

Gimė 1900 m. sausio 17 d. Leliūnų k., Debeikių vls., Utenos aps. 1919 m. gegužę baigė Vilniaus vyrų gimnaziją.
1919 m. gegužės 16 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. liepos 31 d. įstojo į Karo mokyklą. 1919 m. gruodžio 16 d. ją baigus suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 5 pėst. pulko kuopos jaun. karininku, vėliau pulko komendanto padėjėju. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais ir lenkais. 1922 m. spalio 15 d. paleistas iš kariuomenės eiti aukštojo mokslo, įstojo į Lietuvos universiteto Teisių fakultetą. 1923 m. sausio 13 – 22 d. dalyvavo vaduojant Klaipėdą. Iki 1923 m. liepos tarnavo 1 savanorių pulko ūkio vedėju (slap. Matulaitis). 1924 – 1927 m. dirbo Lietuvos Šaulių sąjungoje, buvo Šakių rinktinės vadas. 1927 m. sausio 8 – 9 d. vykusiame Steigiamajame savanorių kūrėjų sąjungos kongrese išrinktas Centro valdybos vicepirmininku.  Nuo 1928 m.. rugpjūčio iki 1930 m. buvo šios sąjungos pirmininkas. 1927 –  1929 m. dirbo Kauno m. ir aps. policijos viršininko padėjėju.
1932 – 1940 m. dirbo Kooperacijos banke, paskutiniais metais buvo jo direktorius.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 m. birželio 14 d. suimtas Kaune, išvežtas į Gario lagerį prie Uralo (Sverdlovsko sritis, Rusija). 1942 m. birželio 17 d. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų.
1943 m. vasario 14 d. žuvo lageryje
Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928 m.), Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu (1928 m.).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 6 tomas, 183 p.