Leitenantas Adomas Smetona
1901 – 1942

A. Smetona

Gimė 1901 m. kovo 10 d. Liepojoje, Latvijoje. 1915 – 1918 m. mokėsi ir baigė „Ryto“ gimnazijos Vilniuje 4 klases. 1918 m. gruodžio 25 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, tarnavo eiliniu Vilniaus komendantūroje. 1919 m. balandį pasiųstas į Karo mokyklą. 1919 m. liepos 6 ją baigus suteiktas karužo laipsnis ir paskirtas 1 raitelių pulko eskadrono jaun. karininku. Rugsėjo 13 d. karužo laipsnis paleistas į leitenanto. 1919 m. lapkritį – gruodį dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bermontininkais prie Radviliškio, Varnėnų ir Linkaičių, 1920 m. birželio 6 d. – spalio 26 d. – su lenkais prie  Vilniaus, Jašiūnų, Sudervės ir Eišiškių. 1920 m. lapkričio 24 d. perkeltas į 2 ulonų pulką. 1923 m. gruodžio 31 d. paleistas į atsargą.
1924 – 1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje tapybos studijoje. 1929 – 1937 m. su Švietimo ministerijos stipendija studijavo Paryžiaus dekoratyvinio meno aukštojoje mokykloje.
1931 m. sausio 1 d. pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto. 1934 m. liepą – rugpjūtį ir 1939 m. rugsėjį – spalį atliko karo pratybas I husarų pulke. 1937 m. lapkričio 23 d. pakeltas 5 ats. leitenantus.
Guveno Kaune, dirbo Kauno meno mokykloje dėstytoju, garsėjo kaip talentingas dailininkas, dalyvavo dailės parodose. Nuo 1937 m. Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. Nutapė kompoziciją „S. Batoras įkuria Vilniaus universitetą“, daug portretų, peizažų, dekoratyvinės tapybos kūrinių.
1941 m. vasario 5 d. suimtas Kaune, birželio 6 d. išvežtas į Sevurallagą, Garių r., Sverdlovsko sr., 1942 m. perkeltas į lagerį Norilske, Krasnojarsko kr.
1941 m. sausio 26 d. žuvo lageryje.
Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių (1930 m.), Lietuvos nepriklausomybės (1928 m.) medaliais

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas, 118 p.