Asanavičiūtė Loreta 1967 1991

Loreta Asanavičiūtė
1967 – 1991

Loreta Asanovičiūtė
Viena Lietuvos laisvės gynėjų, Sausio tryliktosios auka

Gimė 1967 m. balandžio 22 d. Vilniuje.  1985 m. baigė 1-ąją Vilniaus pamaininę mokyklą, 1990 m. – Vilniaus finansų ir kredito technikumą. 1982 m. pradėjo dirbti siuvykloje „Aušra“, nuo 1983 m. dirbo susivienijime „Dovana“ mezgėja.
Dalyvavo „Dovanos“ susivienijimo ir Profsąjungų kultūros rūmų folkloriniuose ansambliuose, vėliau buvo pakviesta į Vilniaus statybos tresto kaimo kapelą.
Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio renginiuose.
1991 m. sausio 12–13 d. gindama Lietuvos nepriklausomybę, kartu su kitais vilniečiais budėjo prie Televizijos bokšto, saugodama jį nuo užėmimo. Per SSRS kariuomenės puolimą užvažiavęs tankas ją mirtinai sužalojo.
Mirė ligoninėje 1991 m. sausio 13 dieną 7 val. Palaidota Antakalnio kapinėse.

Apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (po mirties 1991 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (po mirties 1992 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos I laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime!“ (po mirties 2005 m.).

1999 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdyba Loretai Asanavičiūtei suteikė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos garbės narės statusą ir simboliškai ją priskyrė Vilniaus apskrities skyriui.

pagal vle.lt, lrs.lt

Dokumentinis pasakojimas apie LKKSS garbės narę Loretą Asanavičiūtę