Arūnas Baliukonis
1970 –2021

Gimė 1970 m. gegužės 9 d. Varėnoje. Mokėsi Vilniaus 24-ojoje vidurinėje mokykloje. Vilniaus kolegijoje įgijo aukštąjį išsilavinimą, specialybė – transporto logistika.

Grįžęs iš sovietinės armijos 1991 m. birželio 1 d. įstojo į Krašto apsaugos departamento (KAD) Mokomąjį junginį. Paskirtas Garbės sargybos kuopos šauliu. Nuo 1991 m. spalio 15 d. tarnavo KAD Komendantinėje kuopoje, 1992 m. kovo 1 d. – 30 d. –  Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Svarbių Lietuvos Respublikos objektų atskirajame apsaugos batalione skyrininko, būrininko pareigose. Suteiktas puskarininkio laipsnis. Nuo 1993 m. gegužės 14 d. iki 1994 m. gegužės 30 d. tarnavo KAM Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT), vėliau – VSAT prie Vidaus reikalų ministerijos.
Paskutinė tarnybos vieta – Varėnos rinktinės Purvėnų užkardos pamainos vyresnysis. Suteiktas vidaus tarnybos leitenanto laipsnis. 2012 m. išleistas į pensiją.

Nuo 2020 m. kovo mėn. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Geležinio vilko būryje.

Mirė 2021 m. liepos 1 d. Palaidotas Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr.12).

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2020 m.).