Barauskienė Birutė 1945 2023

Dim. kapitonė Birutė Barauskienė
1945 –2023

Gimė 1945 m. spalio 4 d. Rokiškyje.
Įgijo aukštąjį inžinerinį išsilavinimą.

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemoje tarnavo nuo 1991 metų, tarnybą pradėjo Krašto apsaugos departamente. Nuo 1992 metų dirbo, o vėliau vadovavo Krašto apsaugos ministerijos kanceliarijai, po to iki išėjimo į pensiją darbavosi Civilinės saugos departamente.

Nuo 2011 m. gegužės buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narė KAM būryje.

Mirė 2023 m. rugpjūčio 7 d. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.).