Česnulevičius Virginijus 1956 2008

Ats. pulkininkas leitenantas Virginijus Česnulevičius
1956 – 2008

Gimė 1956 m. lapkričio 17 d. Kretingoje. 1974 m. baigė Kybartų K.Donelaičio vidurinę mokyklą ir įstojo į Karaliaučiaus aukštąją karinę jūrų mokyklą. Po metų iš mokyklos išėjo ir buvo pasiųstas baigti privalomosios karo tarnybos Baltijos karo laivyne. Grįžęs dirbo autošaltkalviu Kaune, neakivaizdiniu būdu studijavo Kauno politechnikos institute.
1982 m. baigė Minsko aukštąją vidaus reikalų mokyklą, dirbo Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos kriminalinės paieškos valdyboje įgaliotiniu ypatingai svarbioms byloms, vyresniuoju inspektoriumi.

Nuo 1990 m. birželio mėn. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos neetatinis konsultantas. 1990 m. spalio 15 d. paskirtas Krašto apsaugos departamento Pasienio apsaugos skyriaus (vėliau – Pasienio apsaugos tarnyba) viršininku. Vienas iš krašto apsaugos organizatorių, Lietuvos valstybės sienos apsaugos kūrėjas ir vadas. Sausio įvykių metu – Aukščiausiosios Tarybos gynybos vado pavaduotojas. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.
1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1992–1993 m. vadovavo KAM Imuniteto tarnybai. 1992 m. laikinai ėjo ir KAM Personalo skyriaus viršininko pareigas.
Išėjęs į atsargą dirbo informacijos, saugos ir prevencijos departamentų direktoriumi komerciniuose bankuose, Vilniaus miesto savivaldybėje. Nuo 2003 m. – Mobilizacijos departamento prie KAM vyr. teisininkas, dėstė Jono Žemaičio karo akademijoje.
2006 m. baigė M.Riomerio universitetą.
Nuo 1993 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Pasieniečių būryje.
Mirė 2008 m. balandžio 7 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (2006 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).