Antanas Girčys
1932 –2006

gimė 1932 metais Marciūniškių kaime, Dusetų vls., Zarasų aps.
Išsilavinimas pradinis, darbininkas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys, Karaliaus Mindaugo Vilniaus rinktinės šaulys.
1991 m. sausio – balandžio mėn. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos  gynyboje. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.

Nuo 1995 m. gegužės Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus aktyvus narys Šaulių būryje – būrio sekretorius, LKKSS VAS vėliavos uniformuotos grupės dalyvis viešuose renginiuose.

Mirė 2006 m. spalio 26 d., palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1997 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).