Romualdas Grigalis
1931 –2003

Gimė 1931 m. vasario 7 d. Mažeikiuose. Tėvai – suvalkiečiai nuo Kybartų. Tėvas Ignotas nuo 1922 m. priklausė Šaulių sąjungai, buvo paskirtas Mažeikių muitinės viršininku, vadovavo vietos šaulių būriui, 1941 m. birželio 14 d. suimtas, 1942 m. mirė Vetlage (Rešotai). Romualdas su motina Anele 1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Altajaus kr. Ongudajaus raj. 1958 m. paleisti, bet be teisės gyventi Lietuvos SSR. Motina liko Altajaus srityje, kur mirė 1968 m.
1973 m. Romualdas  grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Vilniuje.

Įgijo aukštąjį pedagogo, veterinarijos felčerio kvalifikacijų išsilavinimą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybe buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1991 m. rugpjūčio 20 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.
1994 m. būdamas pensininku dar dirbo Vilniaus 3-ojoje spec. mokykloje auklėtoju. Buvo Tėvynės sąjungos partijos narys.

Nuo 1995 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriuje, 1995 m. gegužės 15 d. įkurto LKKSS VAS Šaulių būrio vado pavaduotojas, nuo 2000 m. LKKSS VAS revizijos komisijos narys.

Parengė ir 2002 m. išleido tremtinių prisiminimų knygą „Kur Venta banguoja, kur Ursulas šniokščia“.

Mirė 2003 m., palaidotas Karveliškių kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (2001 m.).