Gvazdauskas Artūras 1964 2006

Artūras Gvazdauskas
1964 – 2006

Gimė 1964 m. birželio 13 d. Vilniuje.

Tarnybą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1990 m. liepos 2 d. Krašto apsaugos departamento (KAD) svarbių valstybinių objektų apsaugos budėtoju. 1991 m. saugojo Aukščiausiosios Tarybos rūmus.
Nuo 1991 m. sausio 3 d. – Mokomojo junginio šaulys, nuo vasario 1 d. Mokomojo junginio skyriaus skyrininkas, nuo 1991 m. gruodžio 1 d. – Greito reagavimo rinktinės kuopininkas, nuo 1992 m. sausio 2 d. –  Lauko kariuomenės brigados Vilniaus motodesantinio bataliono kuopininkas, nuo birželio 9 d. – Vilniaus motodesantinio bataliono 82mm baterijos kuopininkas. 1992 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas „Geležinio Vilko“ brigados spec. skyriaus viršininku, 1993 m. kovo 1 d. –  brigados „Geležinis Vilkas“ spec. tarnybos viršininku. 1993 m. kovo 29 d. išleistas į atsargą.

1993 m. sausio 23 d. dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) atkuriamajame suvažiavime kaip Lauko kariuomenės brigados „Geležinis Vilkas“ delegatas.

Mirė 2006 m. rugpjūčio 17 d. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2021 m.).