Jakevičius Vytautas Kazys 1945 2018

Vytautas Kazys Jakevičius
1945 – 2018

Gimė 1945 m. balandžio 22 d. Mačiuliškių kaime Marijampolės raj.
Įgijo aukštąjį išsilavinimą, inžinieriaus – elektrotechniko specialybę.

Dirbo Lietuvos valstybinėje kokybės inspekcijoje.
Prasidėjus Atgimimui buvo Sąjūdžio grupės pirmininkas, Vilniaus Sąjūdžio tarybos narys.
1991 m. sausio  mėn. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos  gynyboje. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.

Nuo 1994 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys, Vilniaus apskrities skyriaus steigiamojo susirinkimo 1994 m. rugsėjo 2 d. dalyvis, priklausė KASP 8 rinktinės karių savanorių būriui.
Mirė 2018 m. liepos 9 d. Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr.9).

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1997-m.).