Jakimavičienė Marija Vaidilutė 1944 2024

Dim. vyresnioji leitenantė Marija Vaidilutė (Prialgauskaitė) Jakimavičienė
1944 – 2024

 

Gimė 1944 m. liepos 11 d. Šašaičių k., Plungės r. 1969 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, inžinerinės geologijos ir hidrologijos specialybę. 1977 m. Vilniaus valstybiname universitete įgijo vokiečių kalbos ir literatūros specialybę.
1990 m. gegužę įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, 1990 m. spalio 27 prisiekė Lietuvos Respublikai.  Nuo 1990 m. gruodžio iki 1991 m. liepos dirbo LR Aukščiausioje Taryboje deputatės R. Gajauskaitės padėjėja-sekretore. Teikė žinias sausio mėnesio įvykiu metu savanoriams. Nuo 1991 m. liepos iki 1995 m. gruodžio dirbo Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje SKAT bibliotekos vedėja, kuriamai bibliotekai surinko 6079 karinės ir mokslinės literatūros knygas. 1995 m. gruodžio 12 d. paleista į atsargą, suteiktas vyr. ltn. laipsnis. 1997 – 2002 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.
Nuo 1990 m. buvo Nepriklausomybės partijos narė. Nuo 1995 m. priklausė LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungai, nuo 2001 m. buvo Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos narė. 2004 m. įstojo į Lietuvos atsargos karininkų sąjungą, 2007 m. perėjo į Atsargos karininkų sąjungą.
Nuo 1995 m. gegužės buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narė Vilniaus apskrities skyriaus KASP štabo būryje.
Mirė 2024 m. liepos 7 d. Vilniuje.

Apdovanota 1992 m. Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Lietuvos šaulių sąjungos Parlamento gynėjo garbės ženklu (1996 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos II laipsnio medaliu ,,Buvome, esame, būsime“ (2005 m.).