Dim. majoras Kazys Jonikas
1940 – 2022

 

Gimė 1940 m. sausio 19 d. Jokūbaičių kaime, Jurbarko rajone. 1959 m. baigė Girdžių vidurinę mokyklą. 1959 m. spalio 24 d. pašauktas į sovietinę armiją.  1964 m. baigė Čerepoveco ryšių karo mokyklą. Sovietinėje armijoje tarnavo iki 1987 m. liepos 1 d.

Nuo 1987 m. lapkričio 12 d. dirbo meistru Gydomosiose gamybinėse dirbtuvėse prie Respublikinės Naujosios Vilnios psichiatrinės ligoninės,  (dirbtuvės 1988 m. balandžio 15 d. reorganizuotos į Gydomąjį gamybinį susivienijimą, vėliau – į Vilniaus valstybinę gydomąją-gamybinę firmą „Atjauta“), nuo 1988 m. balandžio 28 d. iki 1991 m. birželio 22 d. – cecho viršininku.
1991 m. sausio 13 d. budėjo Aukščiausiojoje Taryboje. Lietuvos Respublikai prisiekė 1992 m. vasario 28 d.
Lietuvos krašto apsaugoje tarnavo nuo 1991 m. birželio 23 d. iki 1995  m. gruodžio 5 d.
Nuo 1991 m. birželio 23 d. – Krašto apsaugos departamento Ryšių skyriaus vyriausias specialistas. Nuo 1992 m. sausio 2 d. – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Jungtinio štabo Ryšių poskyrio vyriausias specialistas, nuo 1992 m. gegužės 11 d.  – to poskyrio viršininkas. Nuo 1993 m. vasario 11 d. – KAM Ginkluotųjų pajėgų štabo Kovinio aprūpinimo skyriaus Ryšių poskyrio viršininkas. Nuo 1994 m. vasario 1 d.  – Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Kovinio aprūpinimo valdybos Ryšių ir automatizacijos skyriaus viršininkas, Ryšių skyriaus viršininko pavaduotojas.
1993 m. rugsėjo 3 d. suteiktas majoro laipsnis.

Nuo 1995 m. kovo 18 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys KAM būryje. Nuo 2006 m. gruodžio 27 d. buvo Atsargos karininkų sąjungos narys.

Mirė 2022 m. kovo 6 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr. 15).

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2005 m.), Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu (1993 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos 2-ojo laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“ (2005 m.), Atsargos karininkų sąjungos medaliu (2010 m.).