Jurčiukonis Gediminas 1945 2015

Dim. pulkininkas leitenantas Gediminas Jurčiukonis
1945 – 2015

Gimė 1945 m. kovo 24 d. Vilniuje.
Įgijo aukštąjį išsilavinimą, inžinieriaus – mechaniko specialybę.

Nuo 1988 m. dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) veikloje, buvo Vilniaus pramonės įmonių sąjūdžio darbo bendrijos „Labora“ tarybos narys, skaičiavimo mašinų gamyklos LPS tarybos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už žaliaraiščių veiklą. Nuo 1990 m. Lietuvos šaulių sąjungos šaulys.
1990 – 1995 m. Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Vilniaus miesto tarybos deputatas.
1991 m. Aukščiausiosios Tarybos  gynybos štabo narys ir pirmasis Krašto apsaugos departamento Vilniaus apskrities  komendantas. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė   Lietuvos Respublikai. 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas kapitono laipsnis.
1993 m. Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabo viršininko pavaduotojas.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) vienas atkūrėjų, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys KASP štabo būryje. 1998 m. buvo išrinktas į LKKSS VAS valdybą, du metus ėjo LKKSS VAS valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas.

Mirė 2015 m. gruodžio 17 d. Palaidotas Vilniaus Saulės kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).