Ats. majoras Romualdas Katinas
1945 – 2002

Gimė 1945 m. rugpjūčio 17 d. Tytuvėnuose Kelmės raj.
Baigęs geležinkelių institutą ir aukštąją geležinkelių karo mokyklą Leningrade nuo 1976 m. tarnavo sovietinėje armijoje geležinkelių daliniuose, 1986 m. išėjo į atsargą, dirbo Vyriausioje valstybinio draudimo valdyboje.
Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.
Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. – Lietuvos Respublikos krašto apsaugoje, prisidėjo kuriant Pasienio apsaugos tarnybą. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos (AT) rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai, vadovavo AT gynybos būriui. 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas majoro laipsnis.
Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Vilniaus rinktinės įkūrėjas.  Nuo 1991 m. kovo 1 d. iki 1994 m. birželio 7 d. SKAT Vilniaus rinktinės (dabar – KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinė) vadas.
Išėjęs į atsargą kurį laiką dirbo Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos priežiūros skyriuje.

Nuo 1993 m. balandžio 8 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KASP 8 rinktinės būryje.

Mirė 2002 m. balandžio 12 d. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13 – osios atminimo medaliu (1992 m.),  Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu.