Katkevičius Kazimieras Eimutis 1930 2020

Kazimieras Eimutis Katkevičius
1930 – 2020

Gimė 1930 m. sausio 1 d. Želvoje Ukmergės raj. Mokydamasis berniukų gimnazijoje Vilniuje 1948 m. kovo 16 d. MGB suimtas ir kalintas, gegužės 21 d. byla nutraukta, tačiau gegužės 22 d. su motina ir sesute ištremtas į Krasnojarsko kraštą (tėvas suimtas ir nuteistas dar 1944 m.). Novosibirsko inžineriniame institute baigė mašinų gamybos technologijos specialybės studijas ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Į Lietuvą grįžo 1960 m. rugpjūtį.
Iki 1990 m. dirbo inžinieriumi konstruktoriumi Vilniaus skaičiavimo mašinų specialiajame konstravimo biure.
Nuo 1974 m. iki 1889 m. dainavo Vilniaus vyrų chore „Vytis“ (iki 1988 m. – „Vilma“), 1989 – 1992 m. buvo Vilniaus arkikatedros bazilikos Jaunimo choro narys.
1991 m. sausio įvykių dienomis saugojo Aukščiausiąją Tarybą – Lietuvos Respublikos Seimo III rūmus. 1991 m. sausio 11 d. prisiekė Lietuvos Respublikai.
1992 m. liepos 23 d. – 1993 m. kovo 23 d. buvo Vyriausiosios rinkimų komisijos narys. Vėliau dirbo Antakalnio seniūnijos teritorijos priežiūros vyresniuoju inspektoriumi.  Priklausė Tėvynės sąjungos – Lietuvos konservatorių partijai.
Nuo 1997 m. lapkričio iki 2007 m. vasario buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KASP 8 rinktinės karių savanorių būryje.
Mirė 2020 m. vasario 6 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1996 m.).