Lapinskas Česlovas 1945 2013

Dim. vyresnysis leitenantas Česlovas Lapinskas
1945 – 2013

Gimė 1945 m. rugsėjo 19 d. Jukononių kaime Širvintų raj. Augo sudėtingomis sąlygomis: būdamas ketverių metų neteko tėvo, dirbusio gydytoju, iš septynių vaikų šeimoje išgyveno tik jis ir brolis. 1959 m. baigė Liukonių septynmetę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikumą, kurį baigė 1964 m. Tais pačiais metais įstojo į KPI neakivaizdinį skyrių, 1973 m. studijas baigė, įgydamas automobilių kelių inžinieriaus kvalifikaciją. Nuo 1962 m. dirbo kelių darbininku, techniku, meistru, vyr. inžinieriumi gamybinėse kelių organizacijose. Nuo 1971 m. Lietuvos informacijos institute ėjo inžinieriaus, sektoriaus ir skyriaus vedėjo pareigas. Vertė iš vokiečių kalbos techninę literatūrą. Trejus metus dirbo Sąjunginio mokslinės ir techninės informacijos instituto referentu. 1977 m. Maskvoje įgijo informacijos analitiko diplomą. Nuo 2008 m. – pensininkas.
Nuo 1990 m. balandžio mėn. Česlovas Lapinskas įsiliejo į savanorių („žaliaraiščių“), budėjusių valstybinės reikšmės objektuose, gretas – balandžio 4 d. jau budėjo LTV pastate. Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos savanoris nuo 1991 m. liepos 3 d. (tą dieną prisiekė Lietuvos Respublikai). 1995 m. birželio 21 d. ministro pirmininko potvarkiu suteiktas atsargos vyresniojo leitenanto laipsnis. Didžiosios Kovos rinktinėje tarnavo iki 1998 m.
Aktyviai dalyvavo Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų sąjungos (LKKSS) veikloje (Sąjungos steigėjas nuo 1993 m. gegužės mėn.) Vilniaus apskrities skyriaus KASP 8 rinktinės karių savanorių būryje.
Mirė 2013 m. gegužės 20 d. Palaidotas Širvintų rajono Čiobiškio kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų medaliu (2006 m.), LKKSS 2-ojo laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“.