Dim. majoras Vytautas Latvys
1944 – 2014

Gimė 1944 m. sausio 5 d. Vilniuje. Įgijo aukštąjį medicininį farmacininko išsilavinimą, dirbo provizoriumi.
Aktyvai dalyvavo Lietuvos Sąjūdyje.
1990 m. gruodžio 1 d. priimtas į darbą Krašto apsaugos departamente Šalčininkų raj. pasienio užkardos budėtoju. 1991 m. sausio įvykių metu kartu su kitais savo užkardos pasieniečiais saugojo Vyriausybės, Spaudos, Vilniaus miesto savivaldybės rūmus, 1991 m. sausio 11 d. Vyriausybės rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.
Šalčininkų raj. pasienio užkardos budėtoju tarnavo iki 1991 m. lapkričio 30 d., vėliau ėjo Pasienio apsaugos tarnybos (nuo 1992 m. Valstybės sienos apsaugos tarnybos) vyr. specialisto medicinai, nuo 1991 m. gruodžio 20 d. – Medicinos skyriaus viršininko pareigas. 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas majoro laipsnis.
Nuo 1996 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Pasieniečių būryje.

Mirė 2014 m. liepos 4 d., palaidotas Varėnos raj.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).