Letenauskas Algimantas 1952 2018

Dim. vyresnysis leitenantas Algimantas Letenauskas
1952 – 2018

Gimė 1952 m. spalio 14 d. Papilėje Akmenės raj.

Vienas iš pirmųjų Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių,  1991 m. sausio – rugpjūčio mėn. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos  gynyboje. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai. Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos  Vilniaus rinktinės vado pavaduotojas.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) vienas atkūrimo iniciatorių (1992 m.) ir atkūrėjų (1993 m.),  LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus vienas steigėjų  (1994 m.), narys KASP 8 rinktinės Didžiosios Kovos apygardos būryje.

Mirė 2018 m. kovo 19 d. Vilniuje. Palaidotas Klaipėdos Lėbartų kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu.