Dim. jaunesnysis puskarininkis Antanas Markauskas
1929 – 2016

Gimė 1929 m. balandžio 12 d. Šarkiškių k. Širvintų raj. Mokėsi Vilniaus m. I vakarinėje vidurinėje mokykloje. Įgijo elektriko, staliaus specialybę. Dirbo Vilniaus pieno kombinate.
Buvo kulkinio šaudymo treneris, tarptautinės kategorijos kulkinio šaudymo teisėjas.
Atgimimo laikotarpiu Vilniaus pieno kombinate įkūrė darbininkų sąjungos skyrių ir jam vadovavo. Dalyvavo Darbininkų sąjungos, Sąjūdžio veikloje. Aktyvus Sąjūdžio žaliaraištis.
1991 m. sausio – rugpjūčio mėn. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos gynyboje. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.
1994 – 1998 m. tarnavo SKAT Vilniaus rinktinėje apsaugos sargybiniu, kuopininku, ūkio tarnybos darbuotoju. 1994 m. lapkričio 21 d. suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis.
1991 – 1995 m. buvo Vilniaus miesto darbininkų sąjungos tarybos narys, Vilniaus pieno kombinato stebėtojų tarybos narys.

1993 m. sausio 23 d. dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) atkuriamajame suvažiavime. Nuo 1997 m. kovo mėn. LKKSS  Vilniaus apskrities skyriaus narys KASP 8 rinktinės Didžiosios kovos apygardos būryje. 1998 – 2000 m. buvo LKKSS VAS revizijos komisijos narys.
Mirė 2016 m. lapkričio 19 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr.4).

Apdovanotas: Sausio 13-osios atminimo medaliu (1997 m.), LKKSS medaliu „Buvome, esame, būsime“.