Martinkus Eugenijus 1954 2021

Dim. jaunesnysis leitenantas Eugenijus Martinkus
1954 – 2021

Gimė 1954 m. rugpjūčio 1 d. Šilutėje, augo Salako miestelyje, Zarasų r.. Mokėsi Salako mokykloje. Baigęs aštuonmetę nuo 1968 m. mokėsi mechanizacijos mokykloje. Nuo 16 metų dirbo Dusetų melioracijos statybos valdyboje ekskavatoriaus mašinistu.
Prasidėjus Sąjūdžiui įstojo Šaulių sąjungą, buvo būrio vadu.
1991 m. sausio pradžioje jo vadovaujamas šaulių būrys saugojo Vilniaus savivaldybę ir Gedimino pilį, 1991 m. sausio 8 dieną gavo įsakymą persikelti į Aukščiausiosios Tarybos rūmus, ten sausio 11 d. prisiekė Lietuvos Respublikai. Nuo 1991 m. kovo mėn. tarnavo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabe. 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis.

Nuo 2012 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KASP štabo būryje.
Priklausė Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjungai. 2016 metais įšventintas į Romuvos vaidilas, pasirinkęs dvasinį Želmio vardą buvo Vilniaus Šventaragio romuvos vaidila.

Mirė 2021 m. sausio 24 d. Vilniuje. Palaidotas Salako (Zarasų raj. sav.) kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Šaulių žvaigždės ordinu (1990 m.).

Pagal alkas.lt