Maštavičius Petras 1932 2000

Dim. pulkininkas leitenantas Petras Maštavičius
1932 – 2000

Gimė 1932 m. liepos 20 d. Pakapių kaime Kauno raj.
Įgijo aukštesnįjį karinį išsilavinimą, 28 metus tarnavo sovietinėje armijoje.
Lietuvos atgimimo laikotarpiu dirbo Kūno kultūros ir sporto departamente kadrų skyriaus inspektoriumi.

1990 m. birželį priimtas į tarnybą Krašto apsaugos departamente. 1990 m. lapkričio 23 d. Kauno Karo muziejus sodelyje prisiekė Lietuvos Respublikai, dalyvavo Krašto apsaugos sistemos kūrime. 1991 m. gruodžio 30 suteiktas majoro laipsnis. 1993 m. ėjo Krašto apsaugos ministerijos Personalo inspekcijos skyriaus viršininko pareigas.
Nuo 1998 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KAM būryje. 1998 m. spalio 10 d. išrinktas į LKKSS VAS revizijos komisijos narius, buvo jos pirmininku.

Mirė 2000 m. spalio 17 d. Palaidotas Vilniaus Sudervės kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).