Mikalauskas Vytautas 1959 2020

Vytautas Mikalauskas
1959 – 2020

Gimė 1959 m. lapkričio 30 d. Vilniuje. Baigęs aštuonias klases Vilniaus 40-ojoje vidurinėje mokykloje 1975 –1978 metais mokėsi Vilniaus 25-oje profesinėje technikos mokykloje, 1985 – 1988 m. – Vilniaus technologijos technikume, įgijo foto technologo specialybę.
1978 – 1979 m. dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje frezuotoju, techniku . 1979 m. lapkričio mėn. paimtas į sovietinę armiją, kur atitarnavo 2 metus. Grįžęs dirbo Vilniaus eksperimentiniame metalo pjovimo staklių moksliniame tyrimo institute (ENIMS) fotografu, Vidaus reikalų valdyboje foto laborantu, Vilniaus baldų kombinate staliumi, Vilniaus kailių kombinate foto laborantu, nuo 1987 m. spalio iki 1990 m. lapkričio – leidykloje „Mintis“ fotografu.

1988 metais aktyviai dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio leidyklos iniciatyvinėje grupėje, fotografuodavo mitingus. Buvo akredituotas fotografas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmajame suvažiavime. Bendradarbiavo su laikraščiu „Atgimimas“. Buvo žaliaraištis, užsiregistravęs Sąjūdžio būstinėje po susirinkimo Aukščiausioje Taryboje.
1991 m. budėjo Aukščiausiosios Tarybos pastate, prisiekė Lietuvos Respublikai sausio 11 dieną.
1990-12-01 – 1993-10-17 tarnavo Krašto Apsaugos Departamento prie Lietuvos Respublikos Vilniaus rajono pasienio užkardoje kontrolės posto budinčiu, pamainos viršininku, posto viršininku, geležinkelio posto kontrolieriumi. Suteiktas puskarininkio laipsnis.

1994 – 2000 m. dirbo Banke „Hermis“ vyr. specialistu, apsaugos skyriaus viršininku, 2000 – 2003 m. AB Vilniaus bankas apsaugos skyriaus viršininku, 2003 – 2005 m. spaustuvėje “Lietuvos rytas“ apsaugos darbuotoju, 2006 – 2007 m. UAB “Arbaldas“ meistru-restauratoriumi, 2007 – 2009 užsiėmė individualia veikla restauruodamas baldus, nuo 2009 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje darbininku.

Vienas iš Pasieniečių klubo steigėjų, Vilniaus skyriaus skyrininkas, klubo metraštininkas.
Nuo 2005 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Pasieniečių būryje, būrio metraštininkas.

Mirė 2020 m. liepos 8 d. Vilniuje. Palaidotas Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr.10).

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2007 m.), LKKSS antrojo laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“ (2009 m.), Pasieniečių klubo antrojo laipsnio (2006 m.), Pasieniečių klubo pirmojo laipsnio (2010 m.) medaliais, visuomeniniu antrojo  laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“  (2013 m.), Pirmojo Pasienio apsaugos tarnybos viršininko plk. ltn. Virginijaus Česnulevičiaus atminimo medaliu (2019 m.).