Dim. pulkininkas leitenantas Zigmas Polinauskas
1949–2018

2018-01-12 Po Laisvės gynėjų susitikimo. M.Abaravičiaus nuotr.Gimė 1949 m. spalio 12 d.

Tarnybą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1991 m. birželį Krašto apsaugos departamento (toliau – KAD) Mokomojo junginio fizinio paruošimo viršininku. Nedelsdamas įsteigė parašiutinio ir stendinio šaudymo būrelius prie KAD Mokomojo junginio ir jau 1991 m. vasarą organizavo pirmuosius atkurtos Lietuvos kariuomenės karių šuolius parašiutu.
Nuo 1991 m. gruodžio ėjo Lauko kariuomenės brigados Kovinio parengimo skyriaus viršininko pareigas, 1992 m. pradžioje tapo šios brigados Kovinio ir desantinio parengimo skyriaus viršininku. Nuo 1993 m. kovo 1 d. ėjo Lauko kariuomenės 1-osios motodesantinės brigados „Geležinis Vilkas” Specialaus paruošimo tarnybos, o nuo 1994 m. gegužės – parašiutinio paruošimo skyriaus viršininko pareigas. 1998 m. vasarį tapo Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” štabo S-3 skyriaus parašiutinio parengimo, o 1999 m. gegužę – S-3 Planavimo skyriaus vyr. specialistu. Tarnybos pabaigoje, 2000 m. vasario–spalio mėn. vadovavo Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Parašiutinio rengimo centrui.

Nuo 1994 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Geležinio vilko būryje.

Mirė 2018 m. balandžio 15 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr. 8).

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Dariaus ir Girėno medaliu (1994 m.), Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu, brigados „Geležinis Vilkas” garbės ženklu bei vardiniu ginklu.