Bronius Poškus
1928 – 2015

Gimė 1928 m. kovo 28 d. Strielčiškių kaime, Varėnos raj.
1948 m. gegužės 22 d.  su šeima ištremtas į Krasnojarsko kraštą (Mina, Partizanskojes raj.). Tėvas Juozas (1895-1957) mirė tremtyje, motina Elena (g.1908 m.), seserys Adelė Birutė Tolvaišienė (g. 1930 m., tremtyje ištekėjo už Juozo Tolvaišos (vėliau LKKSS VAS nario)), Joana Palmyra Kandzerkienė (g. 1935 m.), Ona Žalalienė (g. 1938 m.) ir Bronius 1958 m. grįžo į Lietuvą.
Dirbo Vilniaus raj. melioracijos statybos valdyboje (vėliau – melioracijos statybos montavimo valdyba) vairuotoju.

1991 m. sausio mėn. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos  gynyboje. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.

Nuo 1995 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Šaulių būryje.

Mirė 2015-11-08 Salininkuose, Vilniaus m.