Ats. vyresnysis seržantas Juozas Prūsas
1971 – 2021

Gimė 1971 m. gegužės 16 d. Vilniuje, 1948-1957 m. tremtinio Juozo ir Stasės Prūsų šeimoje. Augo su dvejais metais jaunesniu broliu. 1989 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija). Tų pačių metų rudenį pradėjo studijuoti Vilniaus inžineriniame statybos institute, bet studijų nebaigė.
1991 m. sausio 13-ąją gynė TV bokštą, buvo sužeistas. Vėliau 1991 m. pradėjo tarnybą Krašto apsaugos departamente operatyviniu budėtoju. Pradžioje – Aukščiausiojoje  Taryboje, vėliau – Krašto apsaugos ministerijoje, Gynybos štabe, Visorių kariniame miestelyje. Paskutinė tarnybos vieta – Kazlų Rūdos br. gen. Kazio Veverskio karinis poligonas.
Nuo 1996 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narys Vilniaus apskrities skyriaus KAM būryje.

Mirė 2001 m. sausio 1 d. Vilniuje. Palaidotas Naujosiose Salininkų kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1993 m.),  Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu „Už pavyzdingą tarnybą“ (2003 m.), LKKSS II laipsnio medaliu „Buvome, esame ir būsime“ (2005 m.).