Radzevičius Klemensas 1932 2005

Dim. pulkininkas leitenantas Klemensas Radzevičius
1932 – 2005

Gimė  1932 m. rugsėjo 27 d. Šiukščių kaime Zarasų raj.
1955 m. baigė Riazanės karo mokyklą įgydamas specialųjį vidurinį karinį išsilavinimą. Sovietinėje kariuomenėje ištarnavo 26 metus.

1990 m. birželio 1 d. priimtas į tarnybą Krašto apsaugos departamente.
1991 m. sausio 11 d. priešinosi Krašto apsaugos departamento pastatą užimantiems okupantams ir buvo sumuštas.  1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas majoro laipsnis. 1993 – 1994 m. dirbo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) štabe. 1994 m. rugsėjo 30 d. išleistas į dimisiją, suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis.

Nuo 1994 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KAM būryje.

Mirė 2005 m., palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos ženklu (1993 m.).