Dainius Skairys
1970 – 2023

Gimė 1970 m. spalio 27 d. Vilniuje. Baigė Vilniaus 8-ąją vidurinę mokyklą.
Prasidėjus Atgimimui 1988 m. įsijungė į Sąjūdžio veiklą kaip „žaliaraištis“ – Sąjūdžio tvarkos būrio narys.

Nuo 1990 m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. dirbo Krašto apsaugos departamente apsaugos darbuotoju. Nuo 1991 sausio 1 d. iki 1992 m. gruodžio 1 d. tarnavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos Skyriaus Apsaugos tarnyboje. 1992 m. spalio 1 d. suteiktas viršilos laipsnis. 1992 m. gruodžio 1 d. – 1993 m. rugsėjo 16 d. dirbo Lietuvos Respublikos Saugumo tarnybos vyr. specialistu.

Dirbo vairuotoju ekspeditoriumi tarptautinio krovinių gabenimo Europoje įmonėje „Finėjas“.

Atsikūrus Lietuvos skautų sąjungai 1989 m. iš karto aktyviai įsitraukė į skautų judėjimą, dalyvavo Europos skautų organizacijos veikloje.

1993 m. sausio 23 d. dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) atkuriamajame suvažiavime kaip Lietuvos Respublikos Saugumo tarnybos delegatas. Nuo 2022 m. spalio buvo LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus būryje.

Mirė 2023 m. spalio 15 d. Vilniuje. Palaidotas Kairėnų kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).