Dim. leitenantas Petras Slavinskas
1946 – 2021

Gimė 1946 m. rugpjūčio 15 d. Ukmergėje. 1964 m. baigė Ukmergės 16-ąją profesinę technikos mokyklą. Tarnavo sovietinėje armijoje, grįžęs dirbo Ukmergėje „Vienybės“ gamykloje, baldų kombinate. 1971 m. persikėlė gyventi į Vilnių, mokėsi elektromechanikos technikume, dirbo „Vilmos“, skaičiavimo mašinų gamyklose.
Prasidėjus Atgimimui aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.
Krašto apsaugoje nuo 1990 m. lapkričio mėnesio. Tarnavo PAT Vilniaus rajono užkardos Lavoriškių posto patrulinės tarnybos viršininku. Dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos gynyboje, 1991 m. sausio 11 dieną prisiekė Lietuvos Respublikai. 1991 m. gegužės 24 d. Lavoriškių postą užpuolus sovietiniams teroristams (OMON), buvo sužalotas. 1993 m. baigė Lietuvos karininkų kursus, 1994 m. suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Tarnavo pamainos viršininku Lavoriškėse, būrio vadu Medininkuose. 1996 m. išėjo į atsargą.
Nuo 1997 m. gruodžio Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Pasieniečių būryje. 2010 – 2011 m. buvo LKKSS VAS valdybos narys.

Mirė 2021 m. spalio 10 d. Vilniuje. Palaidotas Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr.14).

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1997 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).