Statulevičienė Danguolė Marija 1943 2022

Dim. leitenantė Danguolė Marija Statulevičienė
1943 – 2022

Gimė 1943 m. birželio 9 d. Pilionių kaime (Želvos vls. Ukmergės aps.) Stasio ir Marijonos Laskauskų šeimoje. 1949 m. tėvas už ryšius su Lietuvos partizanais suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio.
Danguolė Marija įgijo aukštąjį išsilavinimą teisininkės specialybę.

Lietuvos atgimimo laikotarpiu dirbo Respublikiniame kūno kultūros ir sporto komitete (nuo 1990-04-25 – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) kadrų skyriuje, buvo vietos profsąjungos narė.

Nuo 1991 m. pavasario darbavosi Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos personalo poskyryje, buvo jo viršininkė. Lietuvos Respublikai prisiekė 1991 m. liepos 2 d.

Nuo 1995 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narė KASP štabo būryje.

Mirė 2022 m. gruodžio 11 d. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Kairėnų kapinėse.

Apdovanota Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorių medaliu (1996 m.).