Zenonas Stuogis (Zenonas Stuogys)
1941 — 2008

Gimė 1941 m. gegužės 18 d. Žemaitaičių k. Seredžiaus vls. Kauno aps.
1944 m. gegužės 22 d. su šeima ištremtas į Sibirą ( Igarka, Krasnojarsko kr.) 1966 m. grįžo į Lietuvą.
Įgijo nepilną vidurinį išsilavinimą. Dirbo šaltkalviu-montuotoju.

Atstačius Lietuvoje nepriklausomybę  buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1991 m. sausio mėn. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos gynyboje. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.

Tarnavo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinėje išvedžiotoju.

1993 m. įstojo į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą. Nuo 1997 m. buvo Vilniaus apskrities skyriaus narys Šaulių būryje.

Mirė 2008 m. sausio 6 d. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1999 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).