Dim. pulkininkas Feliksas Vaitkaitis
1936 – 2021

Gimė 1936 m. sausio 3 d. Kėdainių rajone, ūkininko šeimoje.

Baigė Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikumą ir Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. 1954-1986 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje Rusijoje.

1988 m. pradėjo veiklą Lietuvos sąjūdyje gindamas Lietuvos jaunuolių kareivių teises sovietų armijos daliniuose Tomsko, Omsko ir Maskvos srityse bei Pabaltijo karinėje apygardoje.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dirbo Krašto apsaugos departamente, jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisijoje.

Nuo 1990 m. dirbo Lietuvos krašto apsaugos sistemoje. 1996 m. baigė tarnybą Lietuvos kariuomenėje, būdamas kariuomenės vado pavaduotoju, turėdamas pulkininko laipsnį.

Išėjęs į dimisiją dirbo metodinį darbą. Vadovavo darbo grupei, rengusiai pilietinio, patriotinio bei karinio ugdymo vidurinėms mokymo įstaigoms ir užklasinio bei darbo su nesimokančiu jaunimu programas.
1996 m. kaip Respublikonų partijos kandidatas dalyvavo Seimo rinkimuose. Buvo Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacijos narys, prezidentas.

1995 – 2006 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KAM būryje.

Mirė 2021 m. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Apdovanotas  Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1995 m.).