Voveris Juozas Vytautas 1951 2020

Dim. kapitonas Juozas Vytautas Voveris
1951 – 2020

Gimė 1951 m. balandžio 22 d. Kareivonių kaime, Onuškio apyl. Varėnos rajone. Mokėsi Žilinų aštuonmetėje mokykloje. 1970 m. baigė Kauno sodininkystės-daržininkystės technikumą, tarnavo sovietinėje armijoje. 1973 m. įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą, studijavo žurnalistiką. 1975 – 1989 m. dirbo įvairius darbus Vilniaus statybinėse organizacijose.
Lietuvoje prasidėjus atgimimui, įstojo į Vilniaus Sąjūdį ir į atkurtą Lietuvos šaulių sąjungą.
Krašto apsaugoje nuo 1990 m. rudens – tarnavo Pasienio apsaugos tarnybos Vilniaus užkardos Medininkų poste pamainos, posto viršininku, dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos  gynyboje. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausioje Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.
1992 m. baigė Lietuvos karininkų kursus, suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis, paskirtas Mickūnų užkardos greitojo reagavimo būrio vadu, tuo pat metu dirbo Tautininkų sąjungos savaitraštyje „Viltis“. Vėliau perkeltas į Valstybinės sienos apsaugos tarnybos štabą atstovu spaudai, kartu kaip karinis žurnalistas dirbo laikraščio „Krašto apsauga“ redakcijoje, daug važinėjo po karinius dalinius, rašė publikacijas, apybraižas iš karių gyvenimo į „Kario“, „Kardo“, „Krašto apsaugos“, „Savanorio“ ir kitus leidinius. 1994 m. pasienio apsaugą perdavus Vidaus reikalų ministerijai, perėjo į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą (SKAT), paskirtas laikraščio „Savanoris“ korespondentu. 1995 m. neakivaizdiniu būdu baigė Lietuvos karo akademijos I pakopą (I laida). 2001 – 2014  m. Krašto apsaugos savanorių pajėgų periodinio leidinio „Savanorio“ redaktorius. 2003 m. išėjo į atsargą, toliau dirbo „Savanorio“ redaktoriumi.
2004 m. III-iajame „Lietuvos balso“ (JAV) istorinės prozos konkurse už knygą „Čia mūsų žemė“ (2010 m.) apdovanotas trečiąja premija. Knygų „Trečioji savanorių karta“ (2006 m., 2007 m.), „Pasienietis Gintaras Žagunis. Laisvės gynėjo kelias“  (2008 m.), „Šventasis karas“ (2019 m.) autorius. Monografijos „Lietuvos valstybės sienos apsaugos istorija“ (2010 m.), „Tėvynės sargyboje“ (20 11m.), enciklopedinio leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ (VIII-X t.,2008-2015 m.) bendraautorius.
Nuo 1993 m. iki 2011 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariu Vilniaus apskrities skyriaus Pasieniečių būryje.
Mirė 2020 m. sausio 3 d. Palaidotas Žilinų kaimo kapinėse (Varėnos raj. sav.).

Apdovanotas  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1997 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.) ir dar trimis medaliais už tarnybos metus Krašto apsaugos sistemoje.

Pagal KASP inf.