Vincas Vyrukaitis
1942 – 2020

Gimė 1942 m. liepos 25 d. prie Bagotosios, Marijampolės raj. Vidurinę mokyklą baigė Vilniuje, kur persikėlė šeima.  Studijavo tuomečiame Vilniaus Pedagoginiame institute, vėliau – mokytojavo.
Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvo Vilniaus miesto mokytojų sąjūdžio pirmininku. 1990 – 1995 m. Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Vilniaus miesto tarybos deputatas.
1991 sausio 8 d. – vasario 23 d. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos  gynyboje, 1991 m. sausio 11 d. prisiekė Lietuvos Respublikai ir  sudarius gynybos štabą buvo paskirtas štabo viršininko pavaduotoju Aukščiausiosios Tarybos išorės gynybai. Jo sumanumo ir energijos dėka apie Aukščiausiosios Tarybos rūmus žaibiškai išdygo barikados, atėjusiems ir atvažiavusiems ginti buvo sudaromi grafikai… Buvo pasirūpinta ir stogo apsauga nuo galimo sovietinių desantininkų antpuolio.
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) vienas atkūrėjų. 1994 – 2009 m. buvo LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys Visuomeninių organizacijų būryje

Mirė 2020 m. birželio 12 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse šeimos kape.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).

pagal alkas.lt