Žukas Vytautas Mečislovas 1926 –1997

Vytautas Mečislovas Žukas
1926 – 1997

Gimė 1926 m. rugsėjo 21 d. Odesinos vnk. Mielagėnų vls. Švenčionių aps.
Įgijo spec. vidurinį išsilavinimą. Dirbo elektriku.
Atstačius Lietuvoje nepriklausomybę buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1990 m. spalio 27 d. Trakų pilyje davė šaulio priesaiką.
Buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys.

Nuo 1995 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus šaulių būryje.

Mirė 1997 m. Palaidotas Vilniaus Sudervės kapinėse.