LGGRTC atlikti archeologiniai Karo po karo tyrimai:

2004 m. – partizanų palaikų paieška buvusios MGB būstinės Ukmergėje teritorijoje. Palaikai nerasti.
2005 m. – partizanų palaikų paieška tranšėjinėse kapavietėse Vilniaus Rasų kapinėse. Remiantis liudininkų parodymais, ten užkasdavo sunkiai sužeistus, suimtus, Vilniaus ligoninėse gydytus ir jose mirusius partizanus. Surastos, kaip manoma, masinių 1940–1941 m. šiltinės epidemijos aukų palaidojimo vietos.
2007 m. – partizanų palaikų paieška Tauragėje, Šubertinės teritorijoje. Palaikai nerasti.
2008 m. partizanų palaikų paieška Vilniaus miesto Panerių miško parko teritorijoje. Atrasti ne partizanų palaikai, o masinė kapavietė asmenų, sušaudytų 1941 m. liepos mėnesį. 2010 m. – partizanų bunkerio, kuriame buvo pasirašyta 1949 m. vasario 16 d. deklaracija, detalieji archeologiniai tyrimai Radviliškio r., Mėnaičių kaime.
2010 m. – partizanų bunkerio detalieji archeologiniai tyrimai Radviliškio r., Balandiškėse.
2011 m. – Didžiosios Kovos apygardos partizano Jurgio Meškos palaikų paieška Molėtų r., Druskių kaime. Naudotasi tiek tradiciniais archeologiniais metodais, tiek geora daru. Palaikai nerasti.
2011–2012 m. Dainavos apygardos vado Domininko Jėčio-Ąžuolio ir jo bendražygių palaikų paieška Alytuje. Palaikai nerasti.
2012 m. Dainavos apygardos Genio grupės partizanų bunkerio detalieji tyrimai ir žuvusiųjų palaikų paieška, ekshumavimas, antropologiniai tyrimai. Palaikai surasti, perlaidoti Perlojos kapinėse.
2012 m. – žuvusiųjų partizanų palaikų paieška buvusio Dusetų stribyno teritorijoje. Atrasti XVII–XVII a. palaikai, užkasti netradicinėse pozose. Pažymėtina, jog neprofesionalai juos tikrai laikytų partizanų palaikais.
2012 m. – Macikų karo belaisvių stovyklos kapaviečių Armalėnuose archeologiniai žvalgomieji tyrimai.
2013 m. – partizanų palaikų paieška buvusio Vaiguvos stribyno teritorijoje. Palaikai nerasti. 2014 m. – partizanų palaikų paieška Ignalinos r., buvusio Želmeliškės kaimo teritorijoje, remiantis istoriniais duomenimis ir liudininkų parodymais. Palaikai surasti ir perlaidoti Švendriškės kapinėse.

Piešta bunkerio rekonstrukcija

2014 m. – Rytų Lietuvos partizanų srities štabo bunkerio detalieji archeologiniai tyrimai Anykščių r., Butkiškių vienkiemyje. Tai – unikalus šachtiniu būdu iškastas bunkeris, kuriame, nenorėdami pasiduoti priešams, susisprogdino Antanas Slučka-Šarūnas su žmona.
2014 m. – Macikų karo belaisvių stovyklos kapaviečių Armalėnuose archeologiniai žvalgomieji tyrimai.
2015 m. – Algimanto apygardos štabo bunkerio detalieji archeologiniai tyrimai Anykščių r. Šimonių girioje. Objektas tyrimui pasirinktas todėl, jog buvo itin niokojamas vadinamųjų juodųjų archeologų.
2016 m. – Dainavos apygardos Vytautų tėvūnijos štabo (Baublio) bunkerio detalieji archeologiniai tyrimai. 2016 m. – Macikų karo belaisvių stovyklos kapaviečių Armalėnuose archeologiniai žvalgomieji tyrimai.
2017–2018 m. – tyrimai ieškant Adolfo Ramanausko-Vanago (palaikai rasti Vilniuje, Našlaičių kapinėse) ir Antano Kraujelio-Siaubūno palaikų. Taip pat tyrimai ieškant partizanų palaikų, užkastų Žaiginio miestelio buvusio stribyno teritorijoje (Raseinių r.).

Rytų Lietuvos partizanų srities štabo unikalaus šachtiniu būdu iškasto bunkerio archeologiniai tyrimai