VAS valdybos posėdžio protokolo išrašas dėl leidinio

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUS

 


VALDYBOS IR BŪRIŲ PIRMININKŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013-02-26 Nr. 2
Vilnius

Posėdis įvyko 2013-02-26 18.00 val. Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius).

Posėdžio pirmininkas – Albertas Daugirdas
Posėdžio sekretorius – Valdas Kibartas

DARBOTVARKĖ:
Leidinio apie LKKSS VAS rengimo galimybių apžvalga.

SVARSTYTA. Leidinio apie LKKSS VAS rengimo galimybių apžvalga.

NUTARTA:
1.Suteikti įgaliojimą Gintautui Jakščiui rūpintis leidinio apie LKKSS VAS narius parengimu ir leidyba.
2. Parengti leidinio apie LKKSS VAS narius projektą (su analize, su nuotraukomis ir kietais viršeliais) iki 2013-10-01 ir pristatyti VAS valdybos posėdžio metu.

 

Posėdžio pirmininkas                                                              Albertas Daugirdas