Iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio istorijos


Savanorių medalis įsteigtas 1928 m. vasario 27 d. kovoms dėl Lietuvos nepriklausomybės atminti. Jis buvo duodamas visiems 1918–20 m. į kariuomenės tarnybą stojusiems savanoriams. Oficialus ir pilnas pavadinimas Lietuvos kariuomenės  kūrėjų savanorių medalis. Medalis bronzinis, apskritas, vidury medalio reljefinis vaizdas – rankose du sukryžiuoti kardai, viena ranka šarvuota, joje perkirstas kardas. Dešinėje medalio pusėje eina perkirsta grandis. Horizonte medalio matyti Gedimino pilis. Antroje pusėje: aplink medalį, prie krašto, eina reljefinės ąžuolo ir lauro šakos ir data — 1918–20. Per vidurį parašas —SAVANORIUI.
Medalio projekto autorius – dailininkas Adomas Smetona

A.Smetona

A.Birontas

Medaliu apdovanoti buvo nustatytos taisyklės ir krašto apsaugos ministro sudaryta Karių savanorių komisija jų teisėms išaiškinti. Ilgą laiką šiai komisijai pirmininkavo Adolfas Birontas. Remiantis šios komisijos nutarimais medalį gavo ir savanoriais pripažinta apie 12000 asmenų. Komisija rėmėsi dokumentiniais įrodymais.

parengta pagal:
ats. plk. Kazys Ališauskas. Savanorių medalis. Lietuvių enciklopedija. XXV tomas. Lietuvių enciklopedijos leidyka, Boston, 1962